Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1178/UBND-KGVX 22/04/2024 Về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Còn hiệu lực
344/TB-UBND 20/04/2024 Về việc triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID)
Còn hiệu lực
2098/QĐ-UBND 19/04/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Xúc tiến thương mại và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội
Còn hiệu lực
2106/QĐ-UBND 19/04/2024 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" năm 2023
Còn hiệu lực
2100/QĐ-UBND 19/04/2024 Về việc phê duyệt Danh mục các thành phần hồ sơ trong lĩnh vực Du lịch cần số hóa theo yêu cầu quản lý
Còn hiệu lực

Tổng số : 9901 văn bản / 1981 trang

Trang :