slogan
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

HNP - Ngày 10/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 116-HD/TU, về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).


Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND TP Hà Nội quý III/2020

HNP - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quyết định số 84/QĐ-HĐND, ngày 08/11/2016, của HĐND TP về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND TP tổ chức để đại biểu HĐND TP tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương mà đại biểu ứng cử.


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

HNP - Ngày 9/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3029/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố.


Số: 140/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy


Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 211
  • Tổng lượng truy cập: 280.292.232