slogan
Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

HNP - Ngày 19/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.


Kết quả khảo sát công tác triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại các cơ sở giáo dục

HNP - Ban Văn hóa Xã hội vừa có Báo cáo số 75/BC-VHXH về kết quả khảo sát công tác triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế một số quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố

HNP - Ngày 15/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành các Quyết định 6233/QĐ-UBND, 6234/QĐ-UBND, 6235/QĐ-UBND, 6236/QĐ-UBND, 6238/QĐ-UBND, 6240/QĐ-UBND, 6241/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế một số quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố.


Số: 212/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội


Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 344
  • Tổng lượng truy cập: 230.299.326