slogan
Đến năm 2023 có từ 50% trở lên Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

HNP - Ngày 29/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch 109-KH/TU về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án 06-ĐA/TU, ngày 24/9/2013, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.


Tham mưu hiệu quả lĩnh vực văn hóa-xã hội

HNP - Năm 2018, triển khai chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, trên cơ sở quy chế làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội, các nội dung công tác hoạt động của Ban đều được bàn bạc thống nhất trong tập thể và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu và nhiệm vụ.


Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019

HNP - Ngày 5/12, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6620/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra TP Hà Nội.


Số: 6547/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội


Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 361
  • Tổng lượng truy cập: 231.883.588