Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
31/TB-BCĐ 24/11/2020 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 72)
Còn hiệu lực
5228/QĐ-UBND 23/11/2020 Về việc phê duyệt khoản viện trợ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (ủy quyền cho Quỹ Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc) tài trợ cho Thư viện Hà Nội
Còn hiệu lực
5435/UBND-ĐT 23/11/2020 Về việc đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5440/UBND-KSTTHC 23/11/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP
Còn hiệu lực
5206/QĐ-UBND 20/11/2020 Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ và đôn đốc tiến độ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn công suất 4.000 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn
Còn hiệu lực

Tổng số : 5402 văn bản / 1081 trang

Trang :