Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
232/KH-UBND 01/12/2020 Kế hoạch rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội theo các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Còn hiệu lực
5354/QĐ-UBND 01/12/2020 Về việc sửa đổi Khoản 8 Điều 7 Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội
Còn hiệu lực
5324/QĐ-UBND 27/11/2020 Về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Đáy trên địa bàn xã Viên An, huyện Ứng Hòa
Còn hiệu lực
5323/QĐ-UBND 27/11/2020 Về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Đáy trên địa bàn các xã: Phú Nam An, Hòa Chính, huyện Chương Mỹ
Còn hiệu lực
5322/QĐ-UBND 27/11/2020 Về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Bùi trên địa bàn xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ
Còn hiệu lực

Tổng số : 5413 văn bản / 1083 trang

Trang :