Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
30/TB-BCĐ 12/11/2020 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 71)
Còn hiệu lực
29/TB-BCĐ 09/11/2020 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 70)
Còn hiệu lực
1143/TB-BCĐ 30/10/2020 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 69)
Còn hiệu lực
28/TB-BCĐ 23/10/2020 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 68)
Còn hiệu lực
27/TB-BCĐ 12/10/2020 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 67).
Còn hiệu lực

Tổng số : 292 văn bản / 59 trang

Trang :