Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
572/UBND-KGVX 27/02/2021 Về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Còn hiệu lực
570/UBND-KT 26/02/2021 Về việc tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Hà Nội
Còn hiệu lực
82/TB-VP 26/02/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 94)
Còn hiệu lực
17/KH/TU 26/02/2021 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Còn hiệu lực
955/QĐ-UBND 26/02/2021 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 5842 văn bản / 1169 trang

Trang :