Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
218/KH-UBND 30/09/2019 Kế hoạch triển khai Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 ban hành Quy chế phối hợp liên thông thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5410/QĐ-UBND 30/09/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
217/KH-UBND 30/09/2019 Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2019
Còn hiệu lực
219/KH-UBND 30/09/2019 Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Còn hiệu lực
5401/QĐ-UBND 27/09/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tại Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND Thành phố; sửa đổi bổ sung hình thức tổ chức quản lý xây dựng Bảo tàng Hà Nội tại Quyết định 1424/QĐ-UBND ngày 21/4/2008 của UBND Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 4315 văn bản / 863 trang

Trang :