Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4943/QĐ-UBND 22/11/2021 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4095/UBND-KGVX 19/11/2021 Về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1)
Còn hiệu lực
261/KH-UBND 19/11/2021 Kế hoạch tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công thương năm 2022
Còn hiệu lực
800/TB-UBND 19/11/2021 Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cập nhật 12h00 ngày 19/11/2021)
Còn hiệu lực
259/KH-UBND 19/11/2021 Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 6841 văn bản / 1369 trang

Trang :