Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
06/CT-UBND 24/02/2021 Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
03/KH-BCĐTP 24/02/2021 Kế hoạch Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
920/QĐ-UBND 24/02/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
919/QĐ-UBND 24/02/2021 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
927/QĐ-UBND 24/02/2021 Về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường vào trường Trung học cơ sở xã Tân Hội, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 5842 văn bản / 1169 trang

Trang :