Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
26/CĐ-UBND 02/12/2021 Về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực
25/CĐ-UBND 26/11/2021 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực
816/TB-UBND 26/11/2021 Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cập nhật 9 giờ 00 ngày 26/11/2021)
Còn hiệu lực
4201/UBND-KGVX 25/11/2021 Về việc tăng cường công tác lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19
Còn hiệu lực
4980/QĐ-UBND 25/11/2021 Về việc phê duyệt Đề án "Vận động nguồn lực bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025"
Còn hiệu lực

Tổng số : 2383 văn bản / 477 trang

Trang :