Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
17/KH-UBND 21/01/2020 Kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý năm 2020, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
12/KH-UBND 15/01/2020 Kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
172/UBND-KGVX 13/01/2020 Về việc thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020
Còn hiệu lực
08/KH-UBND 09/01/2020 Kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
04/KH-UBND 07/01/2020 Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1446 văn bản / 290 trang

Trang :