Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3181/QĐ-UBND 13/06/2019 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Không gian thể thao an toàn, thân thiện và bình đẳng trong các trường học tại Hà Nội"
Còn hiệu lực
3165/QĐ-UBND 11/06/2019 Về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2019
Còn hiệu lực
134/KH-UBND 11/06/2019 Kế hoạch xây dựng hồ sơ "Hà Nội-thành phố sáng tạo" đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO
Còn hiệu lực
3097/QĐ-UBND 10/06/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
133/KH-UBND 10/06/2019 Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội (Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2019)
Còn hiệu lực

Tổng số : 1336 văn bản / 268 trang

Trang :