Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
17/TC-UBND 08/07/2020 Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 29/6 đến ngày 6/7/2020
Còn hiệu lực
2876/QĐ-UBND 02/07/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2855/QĐ-UBND 30/06/2020 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
133/KH-UBND 29/06/2020 Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
131/KH-UBND 22/06/2020 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
Còn hiệu lực

Tổng số : 1656 văn bản / 332 trang

Trang :