Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4048/UBND-NC 18/09/2019 Về việc triển khai Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố
Còn hiệu lực
4047/UBND-KGVX 18/09/2019 Về việc thực hiện Thông báo kết luận số 2211-TB/TU ngày 06/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy
Còn hiệu lực
5229/QĐ-UBND 18/09/2019 Về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2019
Còn hiệu lực
206/KH-UBND 17/09/2019 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5197/QĐ-UBND 17/09/2019 Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"
Còn hiệu lực

Tổng số : 4315 văn bản / 863 trang

Trang :