Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2800/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ - Giai đoạn 1, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2801/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Liên Hiệp - Giai đoạn 2, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2799/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2793/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập cụm công nghiệp Bình Phú I - Giai đoạn 2, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2794/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập Cụm Công nghiệp CN2, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 5004 văn bản / 1001 trang

Trang :