Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
17/KH-UBND 21/01/2020 Kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý năm 2020, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
394/QĐ-UBND 20/01/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
15/CTr-UBND 17/01/2020 Chương trình công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
220/UBND-KT 17/01/2020 Về việc tổ chức trồng cây đầu Xuân Canh Tý năm 2020
Còn hiệu lực
234/UBND-KT 17/01/2020 Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Còn hiệu lực

Tổng số : 4258 văn bản / 852 trang

Trang :