Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
21/TB-UBND 10/01/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo, đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/QĐ-UBND 03/01/2020 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội
Còn hiệu lực
5793/UBND-ĐT 31/12/2019 Về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học
Còn hiệu lực
5717/UBND-ĐT 25/12/2019 Về việc thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
Còn hiệu lực
19/CT-UBND 25/12/2019 Về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1065 văn bản / 213 trang

Trang :