Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
16/CT-UBND 19/10/2020 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Còn hiệu lực
15/CT-UBND 18/09/2020 Chỉ thị về việc Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm giải thiểu tác động tiêu cực đến môi trường Thành phố
Còn hiệu lực
35/CT/TU 10/09/2020 Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
14/CT-UBND 27/08/2020 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021
Còn hiệu lực
13/CT-UBND 29/07/2020 Chỉ thị về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 109 văn bản / 22 trang

Trang :