Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
08/CT/TU 14/10/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/CT-UBND 05/10/2021 Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
Còn hiệu lực
07/CT/TU 01/10/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước
Còn hiệu lực
21/CT-UBND 20/09/2021 Về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Còn hiệu lực
22/CT-UBND 20/09/2021 Về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới
Còn hiệu lực

Tổng số : 141 văn bản / 29 trang

Trang :