Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4138/UBND-KH&ĐT 23/09/2019 Về việc tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5253/QĐ-UBND 20/09/2019 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
212/KH-UBND 20/09/2019 Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2019 - 2021
Còn hiệu lực
211/KH-UBND 19/09/2019 Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025
Còn hiệu lực
209/KH-UBND 18/09/2019 Kế hoạch hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020
Còn hiệu lực

Tổng số : 4315 văn bản / 863 trang

Trang :