Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
258/KH-UBND 17/11/2021 Kế hoạch thực hiện quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
4883/QĐ-UBND 17/11/2021 Về việc thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu tái định cư Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4866/QĐ-UBND 17/11/2021 Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ "Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư"
Còn hiệu lực
4868/QĐ-UBND 17/11/2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm
Còn hiệu lực
23/CĐ-UBND 16/11/2021 Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới
Còn hiệu lực

Tổng số : 6841 văn bản / 1369 trang

Trang :