Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2730/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (phần mở rộng), huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2728/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2804/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Thanh Văn - Tân Ước, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2802/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2803/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Kim Bài, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 5004 văn bản / 1001 trang

Trang :