Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4499/UBND-TKBT 10/10/2019 Về việc tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố
Còn hiệu lực
4205/UBND-KH&ĐT 26/09/2019 Về việc tăng cường trách nhiệm tham gia thẩm định thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4152/UBND-NC 23/09/2019 Về việc phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4138/UBND-KH&ĐT 23/09/2019 Về việc tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4048/UBND-NC 18/09/2019 Về việc triển khai Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố
Còn hiệu lực

Tổng số : 686 văn bản / 138 trang

Trang :