Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
220/UBND-KT 17/01/2020 Về việc tổ chức trồng cây đầu Xuân Canh Tý năm 2020
Còn hiệu lực
234/UBND-KT 17/01/2020 Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Còn hiệu lực
209/UBND-TH 15/01/2020 Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Còn hiệu lực
172/UBND-KGVX 13/01/2020 Về việc thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020
Còn hiệu lực
103/UBND-SNV 09/01/2020 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 717 văn bản / 144 trang

Trang :