Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2285/UBND-TKBT 04/06/2019 Về việc tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố
Còn hiệu lực
2249/UBND-KT 31/05/2019 Về việc tăng cường kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất
Còn hiệu lực
2251/UBND-KT 31/05/2019 Về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
2180/UBND-KT 27/05/2019 V/v tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi.
Còn hiệu lực
2191/UBND-KT 27/05/2019 Về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 666 văn bản / 134 trang

Trang :