Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
572/UBND-KGVX 27/02/2021 Về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Còn hiệu lực
570/UBND-KT 26/02/2021 Về việc tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Hà Nội
Còn hiệu lực
566/UBND-KT 25/02/2021 Về việc thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Thành phố về tình hình thực hiện, giải ngân đối với các công trình sửa chữa, chống xuống cấp, công trình xử lý cấp bách năm 2020
Còn hiệu lực
563/UBND-TH 25/02/2021 Về việc thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố
Còn hiệu lực
560/UBND-ĐT 25/02/2021 Về việc tăng cường thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường và hè phố đối với người khuyết tật
Còn hiệu lực

Tổng số : 954 văn bản / 191 trang

Trang :