Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4123/UBND-KT 22/11/2021 Về việc triển khai Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản
Còn hiệu lực
4095/UBND-KGVX 19/11/2021 Về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1)
Còn hiệu lực
4073/UBND-KGVX 18/11/2021 Về việc tăng cường đôn đốc thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT 02 tháng cuối năm 2021
Còn hiệu lực
4037/UBND-KH&ĐT 16/11/2021 Về việc xây dựng Kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư của Thành phố năm 2022
Còn hiệu lực
4026/UBND-KGVX 15/11/2021 Về việc bổ sung đối tượng cách ly tập trung y tế là người tiếp xúc gần (F1) do người cách ly tự nguyện chi trả chi phí tại các khách sạn cách ly
Còn hiệu lực

Tổng số : 1174 văn bản / 235 trang

Trang :