Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
126/KH-BCĐ 03/06/2019 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
Còn hiệu lực
145/KH/TU 03/06/2019 Kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019)
Còn hiệu lực
124/KH-BCĐ 31/05/2019 Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III-năm 2019
Còn hiệu lực
2249/UBND-KT 31/05/2019 Về việc tăng cường kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất
Còn hiệu lực
2251/UBND-KT 31/05/2019 Về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 4145 văn bản / 829 trang

Trang :