Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2706/UBND-KT 29/06/2020 Về việc triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định chỉ số giá CPI những tháng cuối năm 2020
Còn hiệu lực
2740/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Ninh Sở - Giai đoạn 2, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2743/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2745/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2742/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 5004 văn bản / 1001 trang

Trang :