Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5019/QĐ-UBND 12/09/2019 Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019
Còn hiệu lực
3916/UBND-ĐT 10/09/2019 Về việc tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
07/HĐTĐ-BTĐ 10/09/2019 Về việc thông báo kiện toàn và phân công thành viên Hội đồng TĐKT Thành phố
Còn hiệu lực
4989/QĐ-UBND 10/09/2019 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Địa điểm: Tại số 36 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Còn hiệu lực
13/CT-UBND 10/09/2019 Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 4315 văn bản / 863 trang

Trang :