Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
768/TB-UBND 12/11/2021 Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cập nhật 12h00 ngày 12/11/2021)
Còn hiệu lực
253/KH-UBND 11/11/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030
Còn hiệu lực
4827/QĐ-UBND 11/11/2021 Về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Hà Nội thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3959/UBND-NC 10/11/2021 Về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
Còn hiệu lực
4766/QĐ-UBND 09/11/2021 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 (đợt 3)
Còn hiệu lực

Tổng số : 6841 văn bản / 1369 trang

Trang :