Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
22/CTr-UBND 22/01/2021 Chương trình công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
15/KH-UBND 20/01/2021 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2021
Còn hiệu lực
14/CTr-UBND 19/01/2021 Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Còn hiệu lực
12/CTr/TU 10/12/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025
Còn hiệu lực
11/CTr/TU 04/12/2020 Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 38 văn bản / 8 trang

Trang :