Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
264/KH-UBND 25/11/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nộ
Còn hiệu lực
266/KH-UBND 25/11/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
265/KH-UBND 25/11/2021 Kế hoạch khuyến nông thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
261/KH-UBND 19/11/2021 Kế hoạch tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công thương năm 2022
Còn hiệu lực
259/KH-UBND 19/11/2021 Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1336 văn bản / 268 trang

Trang :