Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4205/UBND-KH&ĐT 26/09/2019 Về việc tăng cường trách nhiệm tham gia thẩm định thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4138/UBND-KH&ĐT 23/09/2019 Về việc tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
211/KH-UBND 19/09/2019 Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025
Còn hiệu lực
5173/QĐ-UBND 16/09/2019 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/CT-UBND 10/09/2019 Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 991 văn bản / 199 trang

Trang :