Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
60/KH-UBND 23/03/2020 Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
61/KH-UBND 23/03/2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
1101/QĐ-UBND 18/03/2020 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới Chương trình phòng, chống HIV/AIDS bền vững tại Hà Nội" do Tổ chức Family Health Internaional/Mỹ tài trợ cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
871/UBND-KT 13/03/2020 Về việc tăng cường công tác QLNN hoạt động chợ và chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
59/KH-UBND 13/03/2020 Kế hoạch kiểm tra công tác giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 1070 văn bản / 214 trang

Trang :