Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
324/BC-UBND 11/11/2020 Báo cáo tổng kết Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"
Còn hiệu lực
735/BC/TU 25/09/2020 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
158/BC-UBND 11/06/2020 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
156/BC-UBND 11/06/2020 Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số hài lòng người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
157/BC-UBND 11/06/2020 Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 31 văn bản / 7 trang

Trang :