Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
134/KH-UBND 01/07/2020 Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố năm 2020
Còn hiệu lực
15/TC-UBND 25/06/2020 Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 15/6 đến ngày 23/6/2020
Còn hiệu lực
2692/QĐ-UBND 24/06/2020 Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2595/QĐ-UBND 22/06/2020 Về việc sáp nhập Trung tâm Dịch vụ Xổ sổ, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy và đổi tên thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy
Còn hiệu lực
2607/QĐ-UBND 22/06/2020 Về việc thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội và Bộ phận giúp việc Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 1048 văn bản / 210 trang

Trang :