Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
995/QĐ-UBND 01/03/2021 Về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người tại tòa nhà 60B phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân
Còn hiệu lực
996/QĐ-UBND 01/03/2021 Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
17/KH/TU 26/02/2021 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Còn hiệu lực
955/QĐ-UBND 26/02/2021 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
969/QĐ-UBND 26/02/2021 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1309 văn bản / 262 trang

Trang :