Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3181/QĐ-UBND 13/06/2019 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Không gian thể thao an toàn, thân thiện và bình đẳng trong các trường học tại Hà Nội"
Còn hiệu lực
3175/QĐ-UBND 12/06/2019 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án thí điểm Khu Nhà ở xã hội Thành phố kết nối xanh - "Green Link city". Địa điểm: xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3165/QĐ-UBND 11/06/2019 Về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2019
Còn hiệu lực
3097/QĐ-UBND 10/06/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2930/QĐ-UBND 04/06/2019 Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2331 văn bản / 467 trang

Trang :