Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2876/QĐ-UBND 02/07/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2863/QĐ-UBND 01/07/2020 Về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
2855/QĐ-UBND 30/06/2020 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2854/QĐ-UBND 30/06/2020 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2740/QĐ-UBND 26/06/2020 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Ninh Sở - Giai đoạn 2, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2689 văn bản / 538 trang

Trang :