Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4733/QĐ-UBND 21/10/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4722/QĐ-UBND 21/10/2020 Về việc công nhận trường đạt tiêu chí trường chất lượng cao
Còn hiệu lực
4700/QĐ-UBND 20/10/2020 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Bước tiến" do Tổ chức Blu Dragon Children's Foundation/Úc tài trợ
Còn hiệu lực
4713/QĐ-UBND 20/10/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp
Còn hiệu lực
4674/QĐ-UBND 19/10/2020 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2830 văn bản / 566 trang

Trang :