slogan
Thành lập Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy

HNP - Ngày 14/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 1778-QĐ/TU về thành lập các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chuẩn bị giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện công lập

HNP - Ngày 17/3, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát của Ban KTNS về tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Kết luận về việc triển khai, thực hiện thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại Trường THPT Chu Văn An

HNP - Ngày 22/3, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 201/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp triển khai, thực hiện thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại Trường THPT Chu Văn An.

Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn Hà Nội

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND về Ban hành “Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nôi”.

Số: 201/TB-UBND

Thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp triển khai, thực hiện thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại Trường THPT Chu Văn An.

Số: 204/TB-UBND

Thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố xem xét thông qua Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 268
  • Tổng lượng truy cập: 178.404.845