slogan
Chuẩn bị tổng kết 10 năm về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

HNP - Ngày 16/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 97-KH/TU, triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008, của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư

HNP - Ngày 5/7, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn Thành phố

HNP - Trong nội dung Công văn số 3305/UBND-KT, ban hành ngày 20/7, UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn Thành phố.

Đề xuất điều chỉnh Dự án “Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo ATTP trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020”

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5500/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan xem xét việc điều chỉnh một số nội dung thực hiện Dự án “Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”.

Số: 3648/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Số: 01/CĐ-UBND

Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3


thời tiết hiện tại

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 274
  • Tổng lượng truy cập: 220.898.331