slogan

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Không chủ quan trong phòng, chống dịch

HNP - Chiều 3/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố đã tổ chức họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện, xã, phường về tình hình và công tác chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19.

RSS Xem tiếp
Toàn hệ thống chính trị Thủ đô đoàn kết, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19

HNP - Ngày 3/4, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.


Giám sát về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

HNP - Sáng 26/3, Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội đã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực trên địa bàn các quận, huyện Long Biên, Quốc Oai và Phú Xuyên.


Sẵn sàng 24/7 thực hiện chỉ đạo trong phòng, chống dịch Covid-19

HNP - Ngày 3/4, Ban Chỉ đạo công tác Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 318/TB-BCĐ, Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng BCĐ công tác Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố (tại phiên họp số 28).


Số: 31/CT/TU

Về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô