slogan
Chuẩn bị tổng kết 10 năm về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

HNP - Ngày 16/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 97-KH/TU, triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008, của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Hà Nội

HNP - Ngày 5/7, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Đề án thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội

HNP - Ngày 19/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3664/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Chuyển giao nguyên trạng 2 Xí nghiệp sang Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ quản lý

HNP - Ngày 18/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3662/QĐ-UBND về việc chuyển giao nguyên trạng Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Từ Liêm và Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Thanh Trì từ Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội sang Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ quản lý.

Số: 3648/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Số: 01/CĐ-UBND

Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3


thời tiết hiện tại

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 265
  • Tổng lượng truy cập: 220.803.467