slogan
Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kinh tế ngân sách, đô thị

HNP - Chiều 7/8, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Đô thị HĐND TP tổ chức hội nghị chuyên đề "Trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đô thị của địa phương".

Bố trí, kiện toàn, bảo đảm cơ sở, vật chất cho hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện

HNP - Ngày 13/8, UBND TP ban hành Văn bản số 3706/UBND-KSTTHC, thực hiện triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ/CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ trong giải quyết các TTHC.

Bảo đảm việc khám và chữa bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 241/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý tại buổi làm việc về thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2018 của UBND thành phố triển khai Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/1/2018 của Thành ủy; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

Số: 4123/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Trường trung cấp nghề công nghệ Tây An tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội

Số: 4125/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018-2020)


thời tiết hiện tại

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 281
  • Tổng lượng truy cập: 222.556.290