slogan
Tiếp tục tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội

HNP - Ngày 20/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 89-KH/TU về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V - năm 2022.


Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố ký quy chế phối hợp với các sở, ngành thuộc lĩnh vực văn hoá-xã hội

HNP - Chiều 1/7, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác giữa Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố với các Sở: Văn hoá và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc Thành phố.


Phấn đấu mức thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc miền núi tăng 20%/năm

HNP - Ngày 30/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Số: 180/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2022