HNP - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm có 22 hội phụ nữ cơ sở xã, thị trấn và 02 đơn vị trực thuộc; có 245 chi hội với tổng số 45.887 hội viên. Trong 10 năm qua, các cấp hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và kiểm soát ma túy và đã gắn công tác này với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ thường xuyên của Hội.

Xem chi tiết...

HNP - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, quận Cầu Giấy đã chú trọng đổi mới các yếu tố cơ bản của giáo dục, đầu tư nguồn ngân sách cho xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục, đào tạo, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Xem chi tiết...

HNP - Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008, của BCH Trung ương khóa X “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, trong 10 năm qua, quận Long Biên đã từng bước cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết, qua đó nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quận về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức được nâng lên.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ cho biết, tính đến 17h ngày 13/8, nước sông Bùi đo tại Yên Duyệt là 4,62m. Một số diện tích khu dân cư vùng trũng, thấp nằm rải rác ở xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến nước đã cơ bản tiêu hết. 

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Quyết định số 1035/QĐ-UBND về việc thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Long Biên.

Xem chi tiết...

HNP - Hiện tại, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm quản lý 90 HTX hoạt động trong các lĩnh vực, để hỗ trợ cho các hợp tác xã trên địa bàn, thời gian qua, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung, nhiệm vụ trọng tâm Luật HTX năm 2012 và các văn bản triển khai, hướng dẫn của Bộ ngành, UBND Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Quận ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể các cấp quận Cầu Giấy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết đề ra. Từ đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác thanh niên.

Xem chi tiết...

HNP - Triển khai Kế hoạch 150/KH-UBND, ngày 26/9/2013, của UBND thành phố Hà Nội về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên, trong 3 năm qua, quận Long Biên đã triển khai nhiều giải pháp, nhờ đó, môi trường sống trên địa bàn ngày càng xanh, sạch đẹp, tài nguyên khoáng sản được bảo vệ và khai thác theo đúng quy hoạch.

Xem chi tiết...

HNP - Trong những năm gần đây, huyện Gia Lâm luôn qua tâm chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, nhưng trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng đổ rác không đúng giờ, việc cơ giới hóa trong công tác thu gom rác chưa được thực hiện đồng bộ, tình trạng ao hồ bị ô nhiễm...

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/8, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Kế hoạch số 1094/KH-UBND về việc tổ chức tuyên truyền và tổ chức các hoat động kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem