HNP - Ngày 5/12, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6620/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra TP Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6014/UBND-NC, cho ý kiến về việc thay đổi đơn vị chủ trì, hướng dẫn thực hiện một số kế hoạch của UBND thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 6028/UBND-ĐT ban hành ngày 6/12, UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan rà soát hệ thống định mức trong lĩnh vực xây dựng chuyên ngành trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5991/UBND-KH&ĐT về việc giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án nông thôn mới do UBND các huyện, thị xã thực hiện trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/12, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5989/UBND-KT, thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa cuối năm 2018 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/12, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về Công tác thanh tra năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 5980/UBND-KT về việc bàn giao công trình điện sang ngành điện quản lý.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/12, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND về phát triển Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6589/QĐ-UBND, Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Quyết định ban hành Quy trình thực hiện Đề án liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND, triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” của Chính phủ.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem