HNP - Ngày 17/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4897/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật chùa Hưng Long tại xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4921/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung không theo chu kỳ “Hợp phần II - Quy hoạch phát triển điện lực TP Hà Nội giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/9, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 4302/UBND-KT, cho ý kiến về việc xử lý sự cố sạt lở kè Cổ Đô tương ứng từ K5+000 đến K5+850 đê hữu Hồng, huyện Ba Vì.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND, thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 4284/UBND-SNV về việc thành Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND, triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 7309/VP-KT, đề nghị sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Công điện khẩn số 1194/CĐ-TTg, ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Đề án số 178/ĐA-UBND về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II thành phố Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4886/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trực thuộc Sở Y tế.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4869/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem