HNP - Trong nội dung Công văn số 2893/VP-KT, ban hành ngày 6/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản, thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14, ngày 26/11/2019, của Quốc hội về khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách.

Xem chi tiết...

HNP - Đây là mục tiêu thể hiện rõ trong Kế hoạch số 74/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, ban hành ngày 7/4, về phát triển kinh tế tập thể của thành phố năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/4, BCĐ công tác Phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 327/TB-BCĐ, kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố (tại phiên họp số 31).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do tác động của dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/4, tại Trụ sở HĐND-UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì Hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 của UBND Thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu của các sở, ban, ngành, công ty, tổng công ty trực thuộc UBND Thành phố, 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1368/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và TTHC liên thông giữa các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/4, Ban Chỉ đạo công tác Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố ban hành Thông báo số 323/TB-BCĐ, kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác Phòng, chống dịch Covid-19, thành phố (tại phiên họp số 30).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/4, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 78/BC-UBND, về kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 1127/UBND-NC, ban hành ngày 3/4, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai Nghị định 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019, của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/4, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2858/VP-TKBT về tuyên truyền các gương Người tốt, việc tốt, Điển hình tiên tiến của Thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem