HNP - Ngày 22/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2897/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND cấp phép để Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Nguyên lắp đặt trạm sản xuất bê tông xi măng tạm thời tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2907/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2894/QĐ-UBND cấp phép lắp đặt tạm thời trạm sản xuất bê tông asphal tại bãi sông Hồng, thuộc phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2886/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 2425/UBND-KH&ĐT, ban hành ngày 19/5, UBND TP Hà Nội đã báo cáo việc rà soát tiến độ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện cam kết của các nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 2447/UBND-KGVX, ban hành ngày 19/5, UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn tạm thời quản lý kinh doanh rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2676/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017 - 2021 của thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem