HNP - Ngày 18/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND về Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3230/UBND-KGVX về quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018 của người quản lý và người lao động Công ty Cổ phần Đồng Xuân.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/7, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND, triển khai "Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg, ngày 16/3/2017, của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia" của Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3600/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3245/UBND-ĐT về việc tổng hợp, đôn đốc kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3599/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3598/QĐ-UBND về việc công bố điều chỉnh, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3573/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ tả sông Bùi, đoạn từ cầu sắt đến trạm bơm Đồng Cò, thuộc khu vực Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Dự án do UBND huyện Chương Mỹ làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem