HNP - Ngày 15/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành các Quyết định 6233/QĐ-UBND, 6234/QĐ-UBND, 6235/QĐ-UBND, 6236/QĐ-UBND, 6238/QĐ-UBND, 6240/QĐ-UBND, 6241/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế một số quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5646/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho người nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5653/UBND-KT, yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới của các xã điểm trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/11, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6337/QĐ-UBND, thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5647/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5631/UBND-KH&ĐT, cho ý kiến về việc thực hiện Dự án xây dựng nhà máy giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm phía Nam TP Hà Nội tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 5661/UBND-KT, ban hành ngày 19/11, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp thành phố, UBND quận, huyện, thị xã đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/11, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/11, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6332/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6271/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (đợt 4) năm 2018.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem