HNP - Trong nội dung Công văn số 3671/UBND-KH&ĐT vừa ban hành, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Các Tổng công ty, Công ty thuộc Thành phố khẩn trương thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP vừa ban hành Công văn số 6210/VP-NC về tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 6327/VP-KT vừa ban hành, UBND TP yêu cầu UBND các huyện, thị xã; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo phòng, chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/8, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND, triển khai công tác Y tế trường học năm học 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4196/QĐ-UBND, chấm dứt hoạt động của một chốt kiểm dịch động vật liên ngành và di dời vị trí đặt chốt kiểm dịch động vật liên ngành Ba La (quận Hà Đông).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/8, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 3772/UBND-ĐT về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6334/VP-KT, yêu cầu sở, ngành liên quan đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường mặt đê sông Nhuệ và đê hữu sông Hồng trên địa bàn huyện Thường Tín.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND yêu cầu các đơn vị chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 4.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4133/QĐ-BTCĐHTTVIII về việc thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3740/UBND-KT, cho ý kiến về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về định mức phân bổ chi ngân sách và mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem