HNP - Với mục tiêu tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống DVC trực tuyến mức độ 3, 4 cấp Sở, cấp quận/huyện/thị xã và cấp xã/phường/thị trấn trên hệ thống DVC trực tuyến dùng chung của Thành phố. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước Thành phố, thực hiện cải cách hành chính. Đó là nội dung trọng tâm trong Kế hoạch số 09/KH-UBND của UBND TP về triển khai vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã hoàn thành xây dựng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/1, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBND về việc ứng vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chuẩn bị mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 192/UBND-KGVX, ban hành ngày 16/1, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/1, UBND Thành phố  ban hành văn bản số 211/UBND-NC về việc giải quyết đề xuất, kiến nghị của Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/1, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 284/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/1, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND về khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư dự án xây dựng mạng lưới cấp nước cho 5 xã: Kim Nỗ, Vĩnh Ngọc, Tàm Xá, Xuân Canh và Đông Hội (Đông Anh).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư tiếp nhận, đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem