HNP - Ngày 20/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4966/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (đợt 3) năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4994/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/9, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 4382/UBND-KGVX về việc thực hiện Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH ngày 07/9/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/9, UBND TP ban hành Văn bản số 4407/UBND-KGVX về tăng cường quản lý kết nối các cơ sở cung ứng thuốc và thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 07/8/2018 về việc triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn” giai đoạn 2017-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc điều chỉnh địa giới hành chính các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm khu vực 08 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân và 02 tổ dân phố Tập thể Bệnh viện 198.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND, Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức quản lý của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4384/UBND-KT về việc thực hiện Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4936/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ hữu sông Hồng từ K21+500 đến K22+800 thuộc địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4959/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4295/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2018-2019.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem