HNP - Ngày 2/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về việc cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị tọa đàm về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/11, UBND Thành phố Hà Nội có Báo cáo số 339/BC-UBND về kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 13/4/2020, của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 01/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về việc xây dựng và triển khai các mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện tại nơi cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4324/UBND-KT về đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/12, UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 824/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhật đến ngày 3/12/2021).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/12, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5066/QĐ-UBND về việc ban hành Chuyên đề số 03 “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem