HNP - Ngày 16/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7190/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, tại các ô đất ký hiệu KT1, RT (phần Quy hoạch sử dụng đất), tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất và các xã Sài Sơn, Tiên Sơn, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 5079/UBND-ĐT, ban hành ngày 16/10, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan chấn chỉnh công tác thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 9725/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện Văn bản số 8350/BNN-TTr, ngày 4/10/2017, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi mổ.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND tổ chức giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 9672/VP-KGVX vừa ban hành, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ các cấp Hội phụ nữ thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/10, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5171/UBND-ĐT cho ý kiến về đầu tư xây dựng khu vườn ươm, công tác phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND triển khai hoạt động tham gia các sự kiện do VCCI tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng (tháng 11/2017).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 9739/VP-KT đôn đốc, yêu cầu xây dựng báo cáo kiểm kê, đánh giá các nguồn lực của nền kinh tế.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 5073/UBND-KT ban hành ngày 16/10, UBND TP Hà Nội cho ý kiến về dự án nâng cấp đê, kè hữu sông Hồng từ K26+580 đến K32+000 và từ K40+350 đến K47+980 trên địa bàn TP Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7188/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ thực hiện KH 160/KH-UBND ngày 25/8/2016 của UBND TP tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem