HNP - Ngày 22/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1845/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/3, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 201/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp triển khai, thực hiện thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại Trường THPT Chu Văn An.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND về Ban hành “Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nôi”.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND, Triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (DVBCCI ) trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 184/TB-UBND truyền đạt Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về việc thí điểm triển khai dự án ứng dụng tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe tự động qua điện thoại di động IPARKING tại các điểm đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND, Tổ chức lễ ký Chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2021” giữa Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/3, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 198/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố xem xét đề xuất thay thế đèn chiếu sáng hiện có bằng đèn LED theo phương thức xã hội hóa của Công ty Cổ phần cơ điện công trình.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản 1288/UBND-ĐT, thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg, ngày 07/02/2017, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/3, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 204/TB-UBND truyền đạt Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố xem xét thông qua Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem