HNP - Ngày 23/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5442/UBND-NC về tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5435/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND, ngày 01/6/2017, của UBND thành phố Hà Nội về khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/11, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 31/TB-BCĐ, kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 72) ngày 19/11/2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5440/UBND-KSTTHC về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 27/2020/QD-UBND về Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5089/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4999/QĐ-UBND về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5002/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5414/UBND-KT về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem