HNP - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 7-11/10/2019 như sau:

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/10, UBND TP ban hành Văn bản số 4499/UBND-TKBT về việc tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/10, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5547/QĐ-UBND về việc không công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Lê Quý Đôn đối với bà Nguyễn Thị Thu Hòa.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/10, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND, triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/10, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND, triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5507/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5446/QĐ-UBND về việc Xếp hạng di tích Lịch sử miếu Bà tại xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5489/QĐ-UBND công nhận Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh, huyện Thanh Trì là công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 4404/UBND-ĐT về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, bàn giao để phối hợp quản lý các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem