HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Giấy phép số 230/GP-UBND, cho phép Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh được xả nước thải của Khách sạn Hà Anh tại khu cầu Đôi, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh vào nguồn nước.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3545/QĐ-UBND, điều chỉnh giảm danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/7, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 3182/UBND-KT, đảm bảo an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/7, UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 703/TB-UBND, truyền đạt Kết luận của UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3205/UBND-TKBT, yêu cầu Sở Y tế kiểm tra thông tin báo nêu về vụ việc trao nhầm con tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3533/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3557/QĐ-UBND về việc cử cán bộ, công  chức tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý, xây dựng và phát triển nông thôn trong bối cảnh đô thị hóa (giai đoạn 2) tại Israel.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5287/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện Công văn số 7602/BTC-HCSN ngày 26/6/2018 của Bộ Tài chính.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5282/VP-ĐT đề nghị sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch Chương trình PforR năm 2019.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem