HNP - Ngày 19/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3664/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3662/QĐ-UBND về việc chuyển giao nguyên trạng Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Từ Liêm và Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Thanh Trì từ Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội sang Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ quản lý.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3656/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung phương án chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiêp và xếp lương đối với 15 viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/7, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 3294/UBND-TKBT yêu cầu Giám đốc Công an thành phố yêu cầu kiểm tra thông tin báo nêu về vụ việc phóng viên bị hành hung.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3559/QĐ-UBND về việc cử cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn về Quản lý xây dựng và phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế (giai đoạn 2) tại Mỹ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/7, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5458/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan rà soát đầu tư công trình thay thế chức năng tưới, tiêu của hệ thống thủy lợi nằm trong quy hoạch Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/7, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5461/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan rà soát, thống nhất việc cải tạo, nạo vét sông Cầu Bây trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND về Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3230/UBND-KGVX về quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018 của người quản lý và người lao động Công ty Cổ phần Đồng Xuân.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem