Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
72/KH-UBND 28/03/2017 Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
1366/UBND-KT 27/03/2017 Về việc thực hiện Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
1941/QĐ-UBND 27/03/2017 Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2016.
Còn hiệu lực
1946/QĐ-UBND 27/03/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1927/QĐ-UBND 24/03/2017 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1919/QĐ-UBND 24/03/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1895/QĐ-UBND 24/03/2017 Về việc khen thưởng thành tích triển khai và tổ chức cuộc thi viết "Vì An toàn giao thông Thủ đô".
Còn hiệu lực
1894/QĐ-UBND 24/03/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1867/QĐ-UBND 23/03/2017 Về việc thành lập Ban tổ chức "Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng toàn quốc" lần thứ XIII năm 2017 trong thanh, thiếu niên, nhi đồng thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
201/TB-UBND 22/03/2017 Thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp triển khai, thực hiện thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại Trường THPT Chu Văn An.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2406 văn bản / 241 trang

Trang :