Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
10/KH-UBND 14/01/2020 Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
27/ĐA/TU 13/01/2020 Đề án Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Còn hiệu lực
21/TB-UBND 10/01/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo, đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
09/KH-UBND 10/01/2020 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020
Còn hiệu lực
128/QĐ-UBND 09/01/2020 Về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
Còn hiệu lực

Tổng số : 4486 văn bản / 898 trang

Trang :