Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
03/CĐ-UBND 16/08/2018 Công điện khẩn của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 4
Còn hiệu lực
06/CĐ/BCH 16/08/2018 Công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội về việc chủ động ứng phó với mưa đặc biệt lớn do cơn bão số 4
Còn hiệu lực
05/CĐ-BCH 15/08/2018 Công điện của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội về việc chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão số 4
Còn hiệu lực
244/TB-VP 14/08/2018 Thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 4
Còn hiệu lực
3706/UBND-KSTTHC 13/08/2018 Về việc thực hiện triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ trong giải quyết các TTHC
Còn hiệu lực
159/KH-UBND 13/08/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025
Còn hiệu lực
4128/QĐ-UBND 13/08/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
04/CĐ/BCH 13/08/2018 Công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4
Còn hiệu lực
160/KH-UBND 13/08/2018 Kế hoạch tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực
4126/QĐ-UBND 13/08/2018 Về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ khu đô thị Gia Lâm đến ga Phú Thị, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3667 văn bản / 367 trang

Trang :