Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
14/TB-UBND 16/01/2017 Thông báo lịch Tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Thành phố năm 2017.
Còn hiệu lực
284/QĐ-UBND 16/01/2017 Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016.
Còn hiệu lực
10/KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 2017.
Còn hiệu lực
294/QĐ-UBND 16/01/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Hà Nội.
Còn hiệu lực
279/QĐ-UBND 14/01/2017 Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
Còn hiệu lực
271/QĐ-UBND 13/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
272/QĐ-UBND 13/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.
Còn hiệu lực
289/VP-KGVX 12/01/2017 Về việc thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
243/QĐ-UBND 12/01/2017 Về việc công bố khung giá dịch vụ nhà cung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
215/QĐ-UBND 11/01/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2142 văn bản / 215 trang

Trang :