HNP - UBND quận Hà Đông vừa có Kế hoạch số 96/KH-UBND tổ chức cuộc thi viết về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Liên đoàn Lao động quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ quận Long Biên năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 13/3, Huyện ủy Thường Tín tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 6/3, Huyện ủy Phúc Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 01/3, Quận ủy Hà Đông tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt nội dung chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem