HNP - Ngày 14/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 1778-QĐ/TU về thành lập các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 565-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Báo Kinh tế và Đô thị.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 575-TB/TU về ý kiến kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Quận ủy Hà Đông.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo số 578-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về việc hỗ trợ Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam tổ chức sự kiện thắp sáng khu vực Tượng đài Đức vua Lý Thái Tổ và Nhà bát giác nhân dịp Quốc khánh Ai-len.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo số 576-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đền thờ Ngô Quyền tại Khu di tích Thành Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 579-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU về công tác thông tin đối ngoại năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 01-KH/TU về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 559-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Quận ủy Ba Đình.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) gắn với đánh giá kết quả 8 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 28/4/2009, của Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem