HNP - Ngày 14/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU, tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 145-KH/TU, triển khai tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1977-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và tình hình thực hiện Chương trình 02 tại huyện Thường Tín.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1983-TB/TU, truyền đạt kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1980-TB/TU, truyền đạt kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1963-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và tình hình, kết quả thực hiện Chương trình 02 tại huyện Sóc Sơn.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 143-KH/TU, triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/1/2019, về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 1/12/2011, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 141-KH/TU, triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1962-TB/TU, truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về tình hình và công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 140-KH/TU, triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/1/2019, của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem