HNP - Ngày 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 20 để thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 18-KH/BCĐ, triển khai tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2249-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị quán triệt, thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU, ngày 28/6/2019, của Ban Thường vụ Thành ủy và giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III/2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, về tuyên truyền thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2126-CV/BTGTU, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy chỉ đạo tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Báo cáo số 523-BC/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2230-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2214-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 164-KH/BTGTU, triển khai tổ chức lễ trao thưởng giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/9, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội Khóa XVI ban hành Kế hoạch số 55-KH/BCĐ, triển khai tổng kết Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI giai đoạn 2016-2020.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem