HNP - Ngày 20/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU về tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1513-TB/TU, truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/8, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 785-TB/BCĐ, truyền đạt kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ và thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1510-TB/TU truyền đạt Kết luận của Thường trực Thành ủy về khắc phục mưa lũ, ứng ngập tại một số huyện trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TU về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1440-CV/BTGTU, yêu cầu Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy; Đảng ủy khối, trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao; các báo, đài, bản tin, Cổng Giao tiếp điện tử thành phố tập trung cho tuyên truyền phòng, chống thiên tai.  

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1485-TB/TU về kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã Quý II năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1462-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 02-CTr/TU, ngày 26/4/2016, của Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 94B-KH/TU, tổ chức Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018. Danh nghĩa tổ chức là Thành ủy Hà Nội, Cơ quan Thường trực Giải là Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem