HNP - Ngày 29/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1520-TB/TU, truyền đạt kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 22-CTr/TU, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1465-CV/BTGTU, đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội thành phố, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy Khối thực thuộc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1516-TB/TU, truyền đạt kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU về tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1513-TB/TU, truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/8, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 785-TB/BCĐ, truyền đạt kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ và thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1510-TB/TU truyền đạt Kết luận của Thường trực Thành ủy về khắc phục mưa lũ, ứng ngập tại một số huyện trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TU về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem