HNP - Ngày 19/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 107-KH/BTGTU về tuyên truyền trên báo chí về Hội thảo khoa học định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành Kết luận số 138-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố, năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/9, Thành ủy Hà Nội ban hành Kết luận số 139-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/9, Văn phòng thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1337-TB/TU, truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini, tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1752-CV/BTGTU về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTU về tuyên truyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/9, Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 417-TB/VPTU về thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 115-HD/BTGTU về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023, của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành kế hoạch số 106-KH/BTGTU về việc tổ chức Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI - năm 2023.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem