HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1116-CV/TU về tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU, triển khai tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/01, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTU về tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Camphuchia năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/01, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1658-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý I/2019 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/01, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU, triển khai tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1649-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU tại phiên họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai công tác trọng tâm năm 2019, Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/01, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1689-CV/BTGTU, đề nghị các sở, ngành liên quan, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy Khối, trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể nhân dân tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 09/01, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để thảo luận, đánh giá nhiều nội dung quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì và phát biểu kết luận Hội nghị. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 03/01, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Công văn số 1675-CV/BTGTU đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 66-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo năm 2018.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem