HNP - Ngày 6/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2727-TB/TU, kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy tại hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/7, Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 695-BC/TU về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 189-KH/BTGTU, về tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/8/1930 - 1/8/2020).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2728-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/7, Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 692-BC/TU về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 115-HD/BTGTU về bồi dưỡng, tập huấn chính trị Hè năm 2020 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 114-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 113-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2705-TB/TU, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 24 để thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem