HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch 109-KH/TU về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án 06-ĐA/TU, ngày 24/9/2013, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành và triển khai Đề án 09-ĐA/TU ngày 23/11/2018 thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 127-KH/BTGTU về tuyên truyền điền hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/11, BCH Đảng bộ Thành phố (khóa XVI) tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để họp bàn nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP -  Ngày 23/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 108-KH/TU về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư; khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1045-CV/TU về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU về vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1608-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi gặp gỡ, đối thoại với đại biểu phụ nữ Thủ đô.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU về Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 31/10/2018, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem