HNP - Ngày 5/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6176/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển đặc cách bác sỹ nội trú và thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2919/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Huyện Hoài Đức vừa ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập trên địa bàn huyện năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1549/QĐ-UBND, phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây năm 2017.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem