HNP - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội khóa XIV từ ngày 01/3 đến ngày 09/3/2021.

Xem chi tiết...

HNP - Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời đôn đốc, giám sát tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri. Từ đó, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp cũng như tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 22/02, trong chương trình phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã tham dự phiên họp.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/02, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 16/UBBC về việc thông báo mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem chi tiết...

HNP - Tiếp nối kết quả năm 2020 trong tham mưu, thực hiện các chương trình giám sát, khảo sát, thẩm tra chất lượng và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, năm 2021, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố sẽ tích cực phối hợp với các ban, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố rà soát, đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử HĐND các cấp bảo đảm đúng quy định.

Xem chi tiết...

HNP - Với vai trò là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, năm 2020, hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Hà Nội đã thực sự trở thành “điểm sáng” của hoạt động HĐND các cấp trong cả nước giai đoạn 2016-2020. Kết quả nổi bật này là tiền đề để HĐND TP tiếp tục phát huy trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới. 

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 02/02, thực hiện kế hoạch về khảo sát công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, cung ứng hàng hoá, phòng chống dịch bệnh Covid-19, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, đoàn khảo sát của các Ban HĐND Thành phố đã đi khảo sát các chợ hoa Xuân tại quận Thanh Xuân, Hà Đông. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/01, các Ban HĐND thành phố phối hợp tổ chức khảo sát công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, cung ứng hàng hóa, phòng chống dịch bệnh Covid-19, quản lý lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tại huyện Thanh Trì, Thường Tín.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 20/01, Đoàn khảo sát của các Ban HĐND TP Hà Nội đã khảo sát thực tế tại Bến xe Yên Nghĩa và làm việc với Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội về công tác đảm bảo TTATXH, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự ATGT, tổ chức hoạt động vận tải, phòng chống dịch bệnh và VSMT, tổ chức trông giữ phương tiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Xem chi tiết...

HNP - Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, năm 2020, Đảng đoàn HĐND đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của HĐND các cấp theo hướng khoa học, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, Đảng đoàn đã chỉ đạo Thường trực, các ban, văn phòng, các tổ đại biểu HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan chức năng tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem