HNP - Sáng 19/12, đại biểu HĐND Thành phố đã tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ sau kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu.

Xem chi tiết...

HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND về kết quả giám sát tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND về giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư 26 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/12, đại biểu HĐND TP đã tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai, Thường Tín sau kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV. Tham dự tại huyện Thanh Oai có Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem