HNP - Từ ngày 17/7 đến ngày 27/7/2019, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV tổ chức tiếp xúc cử tri tại các tổ đại biểu để thông báo kết quả kỳ họp thứ 9.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 16/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tiếp công dân thường kỳ tại đơn vị bầu cử quận Hà Đông. Đây là hoạt động định kỳ thực hiện theo Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố và quận Hà Đông.

Xem chi tiết...

HNP - Tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội khóa XV, sáng 8/7, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục được nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả. Thường trực, các Ban, Văn phòng, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với UBND, ủy ban MTTQ Thành phố và các cơ quan chức năng tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố và các Nghị quyết của HĐND Thành phố kịp thời, đúng quy định.

Xem chi tiết...

HNP - Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 8/7 đến ngày 10/7/2019. Trước kỳ họp này, cử tri trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều kiến nghị với Thành phố về các vấn đề dân sinh. Những kiến nghị đã được HĐND TP tổng hợp gửi UBND TP để xem xét trả lời cử tri.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Văn hóa-Xã hội vừa có Báo cáo số 25/BC-HĐND về kết quả khảo sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2016 đến nay.

Xem chi tiết...

HNP - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quyết định số 84/QĐ-HĐND, ngày 08/11/2016, của HĐND Thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức để đại biểu HĐND Thành phố tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương mà đại biểu ứng cử.

Xem chi tiết...

HNP - 6 tháng đầu năm 2019, Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức 03 cuộc giám sát, khảo sát, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Xem chi tiết...

HNP - Theo báo cáo của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP, mặc dù có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, tổ chức, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, tuy nhiên ở một số địa phương, cơ quan, tổ chức việc thực hiện các kết luận thanh tra còn chậm, tỷ lệ xử lý, giải quyết còn thấp.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Pháp chế vừa có Báo cáo số 22/BC-HĐND về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Văn hóa-Xã hội vừa có Báo cáo số 20/BC-VHXH về kết quả giám sát việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với các trường công lập và việc xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2016 đến nay.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem