HNP - Ngày 5/7, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/7, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/7, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về việc ban hành quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 19/7, đại biểu HĐND Thành phố đã tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố khóa XV. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đã dự buổi tiếp xúc.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/7, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 18/7, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm sau Kỳ họp thứ 6, HĐND TP khóa XV. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã tham dự.

Xem chi tiết...

HNP - HĐND TP vừa ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/7, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Xem chi tiết...

HNP - HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem