HNP - Sáng 25/6, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Thành phố năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Từ đầu năm đến nay, TP Hà Nội tích cực đẩy mạnh việc thực hiện cải các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, minh bạch hóa, giảm chi phí, tạo niềm tin cho người dân...

Xem chi tiết...

HNP - Liên đoàn Lao động TP vừa ban hành Hướng dẫn số 14/HD về việc tuyên truyền, thực hiện đấu tranh phòng, chống hành vi bạo lực. 

Xem chi tiết...

HNP - Để tránh trường hợp cá nhân bị lợi dụng sử dụng mã số thuế (MST), Cục Thuế TP Hà Nội khuyến cáo tới người nộp thuế (NNT) có MST cần nâng cao ý thức tự bảo mật các thông tin cá nhân về chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, MST cá nhân... trong quá trình tham gia các hoạt động tuyển dụng, mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

Xem chi tiết...

HNP - Không được phép chủ quan lơ là, mà phải thực hiện phòng ngừa từ xa để chặn dịch bệnh, đó là những kinh nghiệm được rút ra trong công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn từ tháng 1/2014 đến nay, vừa được Chi cục Thú y Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm.

Xem chi tiết...

HNP - Từ đầu năm đến nay, TP Hà Nội tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

Xem chi tiết...

HNP - Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 01- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khoá XIV) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó, có nhiều bước, nhiều khâu đột phá, tạo điều kiện để thanh niên phát huy khả năng xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ.

Xem chi tiết...

HNP - Từ đầu năm đến nay, TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Xem chi tiết...

HNP - Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh” được chính thức đưa vào giảng dạy đại trà tại các trường học trên địa bàn Hà Nội từ năm học 2012-2013. Qua thời gian triển khai, Bộ tài liệu không chỉ tác động tới ý thức học tập, rèn luyện của mỗi học sinh, mà còn là cơ hội để đội ngũ nhà giáo Thủ đô tu dưỡng, hoàn thiện, trở thành tấm gương mẫu mực cho học trò noi theo.

Xem chi tiết...

HNP - 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Công đoàn viên chức Thành phố đã tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, duy trì, đẩy mạnh phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn, hoàn thành tốt những nội dung và chương trình công tác đề ra.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem