slogan
Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp

HNP - Ngày 20/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành Kết luận số 155-KL/TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.


Kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, quyết định 57 nội dung

HNP - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (Kỳ họp thứ 17) của HĐND thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức trong tuần từ ngày 1/7 đến ngày 5/7. Tại Kỳ họp này, HĐND Thành phố dự kiến xem xét, thông qua 57 nội dung.


Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”

HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 25/5/2024 về việc phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 


Số: 04/CĐ-UBND

Công điện về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội.