Thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 (21:33 15/05/2024)


HNP - Ngày 13/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành Kết luận số 154-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất kết luận: Thống nhất về chủ trương đối với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố và các cơ quan liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đồng chí đảng viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chính xác, thống nhất, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo đúng kế hoạch đã đề ra.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Đảng đoàn HĐND Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo việc thẩm tra bảo đảm đúng quy định của pháp luật trước khi trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua theo thẩm quyền.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, Đảng đoàn HĐND Thành phố, các quận, huyện, thị ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống chính trị Thành phố, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và Nhân dân tại các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tạo tính lan tỏa, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Trung ương, Thành phố.
 
Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị phương án sắp xếp kỹ lưỡng, khoa học, linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo theo đúng các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 30/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030”.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cũng yêu cầu quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và chế độ chính sách đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt với một bộ phận cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư.

Diệu Thúy


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t