Cụ thể hóa việc quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh (21:20 13/10/2020)


HNP - Ngày 9/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND, về triển khai thực hiện Nghị định số 65/2020/NĐ-CP, ngày 10/6/2020, của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

Theo nội dung kế hoạch trên, thành phố sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ để thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện. Tổ chức tập huấn cho các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã; cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố và các đơn vị liên quan trực tiếp đến việc tổ chức quản lý, thực hiện các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.
 
Cùng với đó, tổ chức quản lý và trục xuất người bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính là trục xuất và có án phạt trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị các bộ, ngành của Trung ương, các cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện các văn bản có tính pháp quy quy định cụ thể, chi tiết về việc quản lý, thực hiện chế độ đối với người lưu trú tại các cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh. Định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý người lưu trú tại các cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.
 
Để thực hiện mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trên, UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 65/2020/NĐ-CP; nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 65/2020/NĐ-CP của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố và Chính phủ định kỳ và khi có yêu cầu.
 
Công an thành phố tiếp nhận và đưa người bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính và án phạt trục xuất đến các cơ sở lưu trú để quản lý trong thời gian chờ xuất cảnh. Tổ chức truy bắt và ra quyết định truy nã đối với người chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn khỏi cơ sở lưu trú. Phối hợp với cơ sở lưu trú giải quyết thay đổi nơi lưu trú khi người lưu trú và thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp đề nghị cho người lưu trú được thay đổi nơi lưu trú. Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức mai táng hoặc trao trả thi hài khi người chấp hành án phạt trục xuất tử vong.
 
UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố trong công tác tiếp nhận, xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn. Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước đối với số người nước ngoài vi phạm thuộc thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án. Chỉ đạo UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố trong thực hiện việc thi hành án đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trên địa bàn. Phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố tổ chức mai táng khi người chấp hành án phạt trục xuất tử vong.
 
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố, cơ quan quản lý nhà nước đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú chờ xuất cảnh…

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật