Thành lập BCĐ thi trung học phổ thông Quốc gia thành phố Hà Nội năm 2019 (09:40 23/05/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2357/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2019.

Thành lập BCĐ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2019 gồm 91 ông, bà. Ủy nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội - Phó Trưởng ban thường trực quyết định thành lập Bộ phận thường trực giúp việc BCĐ.

BCĐ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2019 chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Các thành viên BCĐ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2019 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hưởng thù lao theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Giám đốc các Học viện: Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Kỹ thuật Quân sự, Quản lý Giáo dục; Hiệu trưởng các trường Đại học; Nội vụ Hà Nội, Công nghiệp Việt-Hung, Lâm nghiệp, Y Hà Nội, Công nghiệp Dệt may Hà Nội, Y tế công cộng, Công nghệ Giao thông vận tải; Giám đốc các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố Hà Nội, Tài chính, Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và 91 ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t