Hà Nội triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm nâng cao Chỉ số SIPAS (09:43 14/01/2021)


HNP - Ngày 12/01, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 07/BC-UBND về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 11/6/2020 của UBND thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội (SIPAS) năm 2020.

Năm 2020, việc cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Các nội dung được triển khai toàn diện, thường xuyên, liên tục, bám sát các yếu tố, tiêu chí thành phần trong Chỉ số SIPAS được Bộ Nội vụ công bố. Ước hết năm 2021, có 16/21 nhiệm vụ hoàn thành, trong đó 10/21 nhiệm vụ đã hoàn thành.
 
Thành phố cũng đã tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), kiến nghị bãi bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, yêu cầu điều kiện gây phiền hà, tốn kém cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; rút ngắn thời gian giải quyết; kịp thời công bố, công khai TTHC, tạo điều kiện cho việc tiếp cận, thực hiện TTHC. Trật tự, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC được nâng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết TTHC tiếp tục được triển khai hiệu quả; số lượng TTHC cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ cao, các giao dịch được thực hiện; tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cơ quan nhà nước và đội ngũ công chức thành phố ngày càng nâng cao.
 
Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố chủ động tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức để chủ động nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân và cải thiện hơn nữa chất lượng cung ứng dịch vụ công (theo báo cáo, có 16/20 sở, cơ quan tương đương sở, 30/30 quận, huyện, thị xã triển khai việc tự khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức).
 
Để cải thiện Chỉ số SIPAS của thành phố, năm 2021, thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quan tâm đầu tư kinh phí, cải thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, cung cấp thêm trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại bộ phận “một cửa”; kiểm tra việc giải quyết TTHC tại các phòng chuyên môn và bộ phận “một cửa” các đơn vị trực thuộc; tuyên truyền, phổ biến các quy định về cung ứng dịch vụ công để người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu và thực hiện; sử dụng hiệu quả các kênh thông tin, tuyên truyền về quy định hành chính, TTHC, tăng cường kênh thông tin qua Internet để người dân dễ dàng tiếp cận và tra cứu.
 
Thành phố cũng tiếp tục đưa kết quả khảo sát Chỉ số SIPAS đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã vào cơ cấu điểm tại bộ chỉ số CCHC nội bộ thành phố năm 2021 (tối thiểu 10%). Sửa đổi bộ Chỉ số CCHC theo hướng các nội dung mang tính tuân thủ giảm điểm; các nội dung về mô hình, sáng kiến CCHC, cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân tăng điểm.
 
Bên cạnh đó, UBND thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức…

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t