Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường (14:08 23/04/2019)


HNP - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1441/SGDĐT-CTTT gửi phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và thực hiện Quy định Quy tắc ứng xử trong trường học. 

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học theo hướng dẫn xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường học của Sở GD&ĐT. Đồng thời, công khai bộ Quy tắc ứng xử trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại bảng tin,những vị trí thuận lợi để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến làm việc tại đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nội dung bộ Quy tắc ứng xử trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, với cha mẹ học sinh vào dịp tổ chức họp phụ huynh trong năm học. Đánh giá, bổ sung bộ Quy tắc ứng xử của đơn vị cho phù hợp với từng giai đoạn, báo cáo kết quả thực hiện với cấp quản lý trực tiếp theo năm học.
 
Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu phổ biến, quán triệt tới quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nội dung Chỉ thị số 933/CT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục và Kế hoạch số 585/KH-SGDĐT của Sở GD&ĐT về thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại bạo lực học đường; Kế hoạch số 4001/KH-SGDĐT về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020.

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật