Mở đợt cao điểm tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực nông nghiệp (09:00 18/04/2019)


HNP - Ngày 17/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội ban hành Công văn số 1083/SNN-VP, triển khai “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2019 (từ ngày 1/5 đến 31/5/2019).

Theo đó, trong dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2019; tổ chức treo, dán phát hành các panô, áp phích, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền cụ thể về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng thông tin, tuyên truyền sâu rộng Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế các văn bản hướng dẫn thi hành, các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Đồng thời, Sở phát động các cuộc thi tìm hiểu Luật An toàn, VSLĐ. Tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác an toàn, VSLĐ. Tổ chức một số hoạt động xã hội, cộng đồng lồng ghép về an toàn, VSLĐ như: Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền về an toàn, VSLĐ. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác an toàn, VSLĐ; việc thực hiện các quy định, chính sách theo Luật An toàn, VSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác huấn luyện an toàn, VSLĐ...


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật