Sở Nội vụ cần tập trung tham mưu giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ (21:25 01/11/2018)


HNP - Chiều 01/11, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi kiểm tra


Cùng tham dự buổi kiểm tra có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, với tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, tiến hành kiểm tra ngay nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4957-QĐ/TU, ngày 24/10/2018 thành lập 3 đoàn kiểm tra để làm việc với 12 đơn vị, địa phương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 15 của Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.
 
Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Hoa cho biết thực hiện 3 Nghị quyết quan trọng trên, Sở Nội vụ là một trong những đơn vị gương mẫu, đi đầu thực hiện các yêu cầu về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sở đã sắp xếp tổ chức bộ máy từ 9 phòng chuyên môn, xuống còn 7 phòng; đảm bảo chỉ tiêu tinh giản biên chế công chức 10% đến năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.
 
Sở Nội vụ cũng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động chỉ đạo điều hành và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của côn