Phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND huyện Thạch Thất về công tác xây dựng trường học công lập đạt chuẩn quốc gia (08:11 11/06/2024)


HNP - Ngày 10/6, Thường trực HĐND huyện Thạch Thất tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND huyện năm 2024 về công tác xây dựng trường học công lập đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. 

Các đại biểu dự phiên giải trình


Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định chỉ tiêu đến hết năm 2025, có trên 90% trường học công lập trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia. 
 
Thời gian qua, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đã được các cơ quan, đơn vị, các địa phương, các trường học chủ động triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 
 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bằng các nguồn lực Thành phố hỗ trợ, nguồn thu từ ngân sách huyện và xã hội hóa; huyện đã đầu tư 67 dự án, công trình trường, lớp học với số vốn đã bố trí trong 4 năm 2021-2024 là 1.912.650 triệu đồng... Đến nay, trên địa bàn huyện có 58/82 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 70,73%. 
 
Đại biểu HĐND huyện phát biểu tại phiên giải trình
 
Về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học, giai đoạn 2021-2025 có kế hoạch đầu tư cho 89 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 5.119.054 triệu đồng, giải ngân đến hết năm 2020 là 97.545 triệu đồng, đã phân bổ vốn từ năm 2021 đến nay 1.912.650 triệu đồng, nhu cầu vốn còn lại 3.108.859 triệu đồng (bao gồm cả dự phòng)...
 
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Thạch Thất vẫn còn gặp vướng mặc đối với một số tiêu chí như: Tiêu chí về tổ chức lớp học hiện còn một số trường vượt lớp, vượt số học sinh, do dân số cơ học tăng nhanh, nhất là số trường đóng trên địa bàn có làng nghề, khu công nghiệp. Trong khi đó, nhiều trường đến hạn công nhận lại nhưng cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu đồng bộ, chưa bảo đảm quy cách theo các tiêu chuẩn các văn bản, Thông tư mới ban hành, các tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia có nhiều thay đổi, tiêu chuẩn yêu cầu cao hơn...
 
Tại phiên giải trình các đại biểu đã trao đổi, đề nghị làm rõ hơn về thực trạng, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, những giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 
 
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hồng phát biểu tiếp thu tại phiên giải trình
 
Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hồng tiếp thu, giải trình thêm một số nội dung đại biểu nêu; đồng thời đề ra một số giải pháp trong thời gian tới, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian sớm nhất, góp phần hoàn thành công tác xây dựng Trường học đạt chuẩn quốc gia theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.
 
Phát biểu bế mạc phiên giải trình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh, qua phiên giải trình có thể thấy trong những năm qua, công tác xây dựng trường học công lập đạt chuẩn quốc gia của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng nhu cầu dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện. Hàng năm huyện đã quan tâm chú trọng công tác quy hoạch, tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách của Thành phố, bố trí ngân sách huyện, tập trung các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trường học, nhất là các trường công nhận mới và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia. Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia của huyện đã chủ động tổ chức kiểm tra, tư vấn, giúp đỡ các trường thực hiện các tiêu chí, xây dựng hồ sơ. 
 
Trên cơ sở tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại phiên giải trình, thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Hồng đề nghị UBND huyện, các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng trường học công lập đạt chuẩn quốc gia nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện.
 
Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Minh Hồng phát biểu bế mạc phiên giải trình
 
Thực hiện tốt công tác tự đánh giá trường, đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục; Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học, cấp học. 
 
Tiếp tục đề nghị Thành phố hỗ trợ nguồn vốn, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường học xây dựng chuẩn quốc gia theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại; đầu tư trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình sách giáo khoa mới. Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy hiệu quả vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh, gia đình và cộng đồng trong việc phối hợp, tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
 
Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị xã hội huyện tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn. Tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân dành sự quan tâm hơn nữa, chăm lo công tác giáo dục đào tạo nói chung và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nói riêng. 
 
Đối với các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND xã, thị trấn cần tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện, khắc phục những hạn chế được chỉ ra tại phiên giải trình và việc thực hiện chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t