slogan
Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

HNP - Ngày 19/2, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

 


Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên tiếp công dân tháng 2/2024

HNP - Chiều 29/2, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên chủ trì tiếp công dân tháng 2/2024 theo Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 20/9/2021 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.


Khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

HNP - Ngày 04/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1153/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023.


Số: 521/UBND-KTN

Về việc kế hoạch tổ chức các Hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố năm 2024


Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !