HNP - Sau 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, công tác xây dựng NTM đã được huyện Gia Lâm tập trung tối đa mọi nguồn lực. Đến nay, Thành phố đã công nhận 20/20 xã đạt chuẩn NTM và đánh giá huyện có 9/9 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí huyện NTM. Huyện đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 21/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 21/9, trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, thành phố Hà Nội đã khai mạc Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Thủ đô.

Xem chi tiết...

HNP - 10 kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 18/9, huyện Phúc Thọ tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem