slogan
Cử cán bộ tham gia xét tuyển các lớp Cao cấp Lý luận chính trị

HNP - Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa có Công văn số 1435-CV/BTCTU, ngày 23/5/2022 gửi các đơn vị: Sở Xây dựng, Báo Kinh tế và Đô thị; Tổng công ty Điện lực Hà Nội; Quận ủy Hoàn Kiếm; Quân ủy Bắc Từ Liêm về việc cử cán bộ tham gia xét tuyển các lớp Cao cấp Lý luận chính trị (LLCT) và các lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp LLCT năm 2022.


Nghị quyết về chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

HNP - Ngày 20/5, HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc thống nhất chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.


Rà soát, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản

HNP - Ngày 19/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1509/UBND-NC về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố.


Số: 1702/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội