slogan

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội thảo về phát huy giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô: Gửi gắm nhiều trăn trở, tâm huyết và tình yêu sâu nặng về Hà Nội

HNP - Chiều 21/3, Hội thảo khoa học với chủ đề: "Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" khép lại với nhiều ý kiến có giá trị. Trong đó, đã đề cập đến nhóm vấn đề về các điều kiện, nhiệm vụ, giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

RSS Xem tiếp
Thống nhất xây dựng Thủ đô Hà Nội bảo đảm định hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

HNP - Ngày 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022, của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Giám sát tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn Thành phố

HNP - Ngày 21/3, Đoàn giám sát của Ban Đô thị của HĐND thành phố Hà Nội đã làm việc với Tổng Công ty vận tải Hà Nội và khảo sát thực tế tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội 3301S về tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn Thành phố. Tham gia Đoàn giám sát có các chuyên gia về lĩnh vực môi trường: PGS-TS. Hoàng Anh Lê, Trường Đại học KHXH&NV-Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS-TS. Lý Bích Thủy, Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.


Nhiều hoạt động trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

HNP - Ngày 15/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về triển khai thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2023-2025.


Số: 661/UBND-KGVX

Về việc tăng cường phòng, chống cúm gia cầm lây sang người