slogan
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có Công văn số 1150-CV/TU về công tác chỉ đạo sau vụ cháy trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cậu Giấy và công tác phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Đông Anh

HNP - Chiều 29/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội đã giám sát chuyên đề về thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND Thành phố trong chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Đông Anh.


Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành văn bản số 1661/UBND-KSTTHC ngày 29/5/2024 về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người người dân, doanh nghiệp.


Số: 165/KH-UBND

Kế hoạch Khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2023 của Ban cán sự Đảng và Tập thể Lãnh đạo UBND Thành phố đối với nội dung "Còn để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại một số quận, huyện, nguồn nước không đảm bảo chất lượng, gây bức xúc cho người dân"