slogan
Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

HNP - Ngày 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 145-KH/TU về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.


Xác nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

HNP - Ngày 10/3, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

 


Hà Nội là điểm đến an toàn, hấp dẫn về đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch

HNP - Ngày 23/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023.


Số: 103/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố