slogan
Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười bốn

HNP - Ngày 27/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).


Tăng cường quản lý lòng đường, vỉa hè tránh thất thoát lãng phí

HNP - Tại phiên chất vấn chiều 7/12, các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã có nhiều câu hỏi chất vấn về công tác quản lý lòng đường, vỉa hè nhằm tránh gây thất thoát tài sản công và bảo đảm trật tự văn minh đô thị.


Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid-19 giai đoạn 2023 - 2025

HNP - Ngày 6/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về việc kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025.


Số: 6144/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.