slogan
Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

HNP - Ngày 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 145-KH/TU về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.


Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố: Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên

HNP - Những năm qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động phối hợp với chính quyền chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động.


Hà Nội là điểm đến an toàn, hấp dẫn về đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch

HNP - Ngày 23/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023.


Số: 103/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố